Kartor och GIS

Alltmer använder vi oss av kartor och geografiska informationssystem (GIS) i vår vardag i forma av olika tjänster. Eda kommun samlar in geografisk data och ansvarar för kommunens baskarta. 

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med kartor och GIS. Vill du få hjälp med nybyggnadskarta till ansökan om bygglov hittar du mer information här.

Kommunens kartportal

Mycket information kan du ta del av genom kommunens kartportal.