Busskort till skolskjutsberättigade  grundskoleelever

Mobiltelefon

Eda kommun har  infört att alla grundskoleelever som är planerade att åka linjetrafik ansöker om det via e-tjänst.

Eleverna som väljer digitalt busskort får då busskortet i Värmlandstrafiks app. Även fortsättningsvis kommer de som önskar att kunna välja ett fysiskt busskort men även det måste beställas.

Vårdnadshavare måste beställa bussbiljett för grundskoleelever via e-tjänst, där väljer man om eleven ska ha digital biljett eller fysiskt busskort.

Om du ansökt om digitalt busskort får barnet ett sms med länk skickad till sin mobiltelefon med instruktioner för att få sitt busskort i appen. Fysiska busskort kommer delas ut på skolan som vanligt vid skolstart.