Gata i Åmotfors

Trafik & infrastruktur

Infrastrukturen är skelettet i samhället och som vi ofta tar för givet. Trafik och infrastruktur omfattar allt som rör kommunalt VA, fjärrvärme, bredband, gator och vägar, trafik och parker.

Samhällsbyggnad är huvudman för vatten och avlopp, gator och vägar samt renhållning i Eda kommun och Teknik i Väst ansvarar för drift och skötseln. 

Teknik i Väst är ett driftsbolag med uppdrag i för Arvika och Eda kommuner. Dessutom kommer bolaget att hantera verksamheterna elnät, fjärrvärme, kommunnät och kraft för Arvikas behov.

Aktuellt Trafik & infrastruktur