Avgifter

Avgifter:
Avgiften fastställs av bildningsnämnden och debiteras i okt/nov och mars/april.
Avgiften återbetalas ej om eleven gått mer än de 3 första lektionerna på terminen.

Barn och ungdomar:
750:-/termin för ett barn
375:-/termin för ett syskon,
200:/termin för ytterligare syskon.

Kör: 500:-/termin (Kör + enskildundervisning 750:-/termin)
Brasslek/Stråklek 500:-/termin. Ingen instrumenthyra tillkommer. Första terminen gratis.
Musiklekis 500:-/termin. 
Dans: 500:-/termin
Ensemble- och orkesterspelet är kostnadsfritt.
Konstlaboratorium är kostnadsfritt.

Vuxna (från 19 år):
Enskilda lektioner: 1100:-/termin
Ensemble/grupplektioner 750:-/termin

Instrumenthyra:
Instrumenthyra 400:-/termin.
Ett andra instrument är endast tillåtet fr.o.m. åk. 4 och efter ett års undervisning på det första instrumentet. Avgift för att spela ett andra-instrument 400:-/termin tillkommer.