Bredband och IT

Rullar med tomrör för fiber

Idag sker allt mer på nätet. Vi kommunicerar, underhåller oss samt skaffar oss nya kunskaper och insikter. Vi gör inköp och bankärenden, allt snabbt, säkert och bekvämt. Detta kommer framöver vara ännu viktigare och en mer självklar del av vårt liv, inte minst därför att utbudet av service och tjänster blir både större och bättre. 

För att hålla landsbygden levande och attraktiv även i framtiden, är ett modernt fibernät viktigt för oss alla i Eda kommun. Näringslivet blir effektivt och konkurrenskraftigt.

Hushåll och privatpersoner får nya kommunikationsmöjligheter och tillgång till all den information och alla tjänster som Internet erbjuder. Kommunen kan fortsätta utvecklas och vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i.


Senaste nytt!