Bredband och IT

Närtverkskontakt

Idag sker allt mer på nätet. Vi kommunicerar, underhåller oss samt skaffar oss nya kunskaper och insikter. Vi gör inköp och bankärenden, allt snabbt, säkert och bekvämt. Detta kommer framöver vara ännu viktigare och en mer självklar del av vårt liv, inte minst därför att utbudet av service och tjänster blir både större och bättre. 

I Eda kommun finns ett väl utbyggt fiberbaserat bredbandsnät för hushåll och företag i tätort och på landsbygd. 

Vill du veta hur det ser ut med bredbandstäckningen där du bor, och vilka operatörer som finns att välja bland kan du besöka Bredbandskartan på Post och Telestyrelsens webbplats.

Intresserad av fiberanslutning för din fastighet?

Generella frågor besvaras av Teknik i Väst. Änmäler ditt intresse gör du på oppenfiber.se om du bor i tätorterna Charlottenberg, Åmotfors eller Koppom. Bor du på landsbygden så anmäler du ditt intresse på fibertillalla.se