Stödpedagoger i alla verksamheter

Eda kommuns stödpedagoger: Rebecka Johansson, Jeanette Öman, Anita Isaksson, Helena Nybakk, Marleén Pihlgren Sögård och Emelie Höglund

Inom kort finns det stödpedagoger i alla våra verksamheter. Det har varit ett uppsatt mål i Utvecklingsplan 2018, som upprättades för LSS och socialpsykiatri.

I slutet av maj har Eda kommun uppnått detta mål. Det fanns bland annat behov av att utveckla brukarens rätt till att förstå och göra sig förstådd, vilket är en mänsklig rättighet.

Stödpedagogen har den spetskompetens som behövs i en verksamhet för att bland annat kartlägga och ta fram individuellt anpassade kommunikationsmetoder och annat anpassat stöd för att göra vardagen begriplig och förutsägbar. Tillsammans med personalen skapas skillnad i brukarens vardag. Detta är grunden för att uppnå goda levnadsvillkor.

Här kan du läsa mer om funktionsnedsättning och det stöd som erbjuds genom LSS och socialpsykiatri: Funktionsnedsättning

Här är våra duktiga stödpedagoger som gör skillnad varje dag!

Från vänster i bild: Rebecka Johansson, Jeanette Öman, Anita Isaksson, Helena Nybakk, Marleén Pihlgren Sögård och Emelie Höglund.

2024-05-03