Lokalt företagsklimat - så tycker företagarna

Anna Hedberg bredvid graf över Eda kommuns sammanfattande omdöme

Eda kommun hade redan i förra årets mätning en kraftig ökning i betyg från sina företag och fortsätter öka i 7 av 15 frågor, men faller tillbaka i 4. Edaföretagen är även de mest positiva till trygghetsfrågorna, samt mobilnät och bredband.

Den största ökningen har skett i frågor som rör kommunpolitikers och tjänstepersoners attityder samt dialogen med beslutsfattare.

– Att Eda kommun faller tillbaka något är ändå inte speciellt alarmerande. Det avgörande är att dialogen med beslutsfattarna fortsätter och att attityderna hos både politiker och tjänstepersoner stärkts, vilket ger en grund för fortsatt arbete, säger Anna Hedberg, Regionchef för Svenskt Näringsliv.

Eda kommun når totalt sett upp i betyget godkänt i flertalet frågor, men får underkänt avseende infrastrukturfrågorna, samt skolans kontakt med näringslivet och tillgång till relevant kompetens.

Enkätresultaten utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras på hösten varje år. Vilken rankingplacering Eda kommuner hamnar på för 2024 presenteras den 25 september.

För mer information och det fullständiga resultatet för Eda och övriga kommuner i Värmland se Svenskt Näringslivs webbplats: Företagsklimat

2024-05-29