Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet

Sjuksköterska fyller i dokument

Efter att Inspektionen för vård och omsorg genomfört tillsyn av särskilda boenden för äldre i hela Sverige fick Eda, precis som de andra granskade kommunerna påbackning. Socialnämnden har lämnat en redovisning av åtgärder och idag, 28 augusti kom beslutet att IVO är nöjda med Eda kommun och avslutar ärendet.

IVO konstaterade följande brister vid tillsynen:

  • Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk.
  • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • Vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

Socialnämnden redovisade förbättringsåtgärder, en del som redan pågick och en del som planerades inom dessa områden. Man påvisade också att flera av bristerna egentligen redan var åtgärdade, men att det kunde ha dokumenterats på ett annat sätt. Till exempel användes inte alltid digital dokumentation, vilket var det enda IVO tog med i sin granskning.

När det gäller bristande språkkunskaper så argumenterade Socialnämnden för att vårdgivaren ibland har att välja på personal eller ingen personal. Då anser man att det fungerar med personal med mindre goda språkkunskaper under förutsättning att det finns annan personal som pratar bra svenska på enheten.

2023-08-28