Höstens lunchmöte

Smörgåsar framför personer som sitter vid bord i Folkets Hus

Den 2 november körde vi vårt andra möte i serien vi kallar ”Lunchmöte Eda”, en plattform för möten mellan politiker, företagare och tjänstepersoner.

Tanken med dessa möten är att vi över våra olika ansvarsområden ska mötas och skapa nya kontakter och utveckla dialogen mellan parterna, till gagn för både kommun och näringsidkare - samtidigt som vi får korta informativa föredrag om aktuella ämnen.

Denna gång hade vi Elisabet Wahlstedt, projektledare på Cloudberry Wind på besök. Hon pratade om det prognostiserade framtida energibehovet, miljöutmaningen och deras planer på vindkraftsetablering på Björnetjärnsberget.

Charlotte Olsson, chef på Upphandlingsenheten, presenterade sin avdelning samt lagstiftningen kring offentliga anbud och hur man praktiskt ska gå till väga för att lämna ett anbud om man vill delta i upphandlingsprocessen.

Totalt var ca 30 personer på plats i Folkets Hus i Charlottenberg, trots både höstlov och halkiga vägar.

- Det höga sorlet, både före och efter föredragen, tolkar jag som att denna typ av möten behövs, säger näringslivsutvecklare Pär Sundman och utlovar fler möten av denna karaktär efter årsskiftet.

Maila gärna Pär om du har något förslag på ämne eller vill komma och presentera ditt företag: par.sundman@eda.se.

Cloudberry Wind talar

2023-11-07