Framtidsplaner för Noresund

Deltagare diskuterar platsutveckling i grupp

Igår samlades styrelsen för Eda Golfklubb, God Bygd och personal från Eda kommun för att diskutera platsutveckling av fantastiska Noresund.

Tanken var att lyfta blicken och se hur vi tillsammans kan utveckla platsen och finna en gemensam framtidsvision. Arbetet leddes av Madeleine Norum från Placebrander och Jessica Karlsson från Visit Värmland.

2023-08-30