Kommunfullmäktiges handlingar

Kommunfullmäktige återupptar sammanträdet måndagen den 27 september 2021 kl 19.00 i Folkets Hus, Charlottenberg

Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 • Sammanträdet äger rum på Folkets Hus, Charlottenberg på ett smittsäkert sätt.
 • Sammanträdet sänds live via kommunens webbplats. Symptomfria åhörare är välkomna att se och lyssna på sammanträdet via bildskärm i kommunkontoret Charlottenberg.
 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet ska kontakta medborgarkontoret som kallar in ersättare.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: 2021-10-08, kl 11.00, Kommunkontoret.

Ärende

 1. Kommersiellt bredband
 2. Handlingsplan för suicidprevention
 3. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - kommunstyrelsen
 4. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - myndighetsnämnden
 5. Revidering av riktlinjer för vinterväghållning
 6. Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning 2020
 7. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 8. Socialnämndens reglemente
 9. Revidering av arvodesreglemente
 10. Revidering av digital kommunikation för politiker
 11. Redovisning av kommunstyrelsens ej verkställda beslut
 12. Redovisning av kommunfullmäktiges ej verkställda beslut
 13. Kommunalt partistöd
 14. Allmänhetens frågestund
 15. Information från verksamheten
 16. Val till kommunstyrelsen
 17. Val till socialnämnden
 18. Val till krisledningsnämnden
 19. Ny motion - utveckla Glaskogen