Folkhälsoråd

Hälsoplan 2020-2023

Vad ansvarar folkhälsorådet för?

Folkhälsorådet är knutet till Kommunstyrelsen och består av både politiker och tjänstemän från kommunen. Även polisen, Eda vårdcentral, Edas ansvar och Friskvården i Värmland är representerade i rådet, som också fungerar som trygghetsråd.

Målet för rådets arbete är att främja hälsa och förebygga ohälsa så att alla människor i Eda kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val. Folkhälsorådets uppgift är att ha kunskap om pågående folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att ytterligare förbättra folkhälsan.

Hälsoplan 2020-2023

Folkhälsorådets arbete sammanfattas i en Hälsoplan som nu har reviderats och fungerar som rådets styrdokument för 2020-2023. 

Planen utgår från de nationella folkhälsomålen och prioriterade områden är:

  • det tidiga livets villkor
  • kunskaper, kompetenser och utbildning
  • boende och närmiljö
  • levnadsvanor
  • kontroll, inflytande och delaktighet                                                       

Övriga representanter

Lasse Sjöberg, fritids- och kulturavdelningen
Jessica Ekenbäck, miljöavdelningen
Catrin Anglid, miljöavdelningen
Jenny Nilsson, Friskvården i Värmland
Lars Berndtsson, polisen Eda
Björn Alexandersson, Eda vårdcentral
Mimmi Adolfson, Folkhälsa