Bidrag

Följande bidragsformer finns:

  • Driftsbidrag till hembygdsföreningar
  • Driftbidrag till museiföreningar/museer
  • Verksamhetsbidrag till kulturföreningar
  • Bidrag till arrangemang
  • Verksamhetsbidrag till studieförbund