Eda Energi AB

Fjärrvärmecentral

Eda Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Eda kommun till 100 %. Bolaget bildades i juni 2009.

Bolagets huvuduppgift är att distribuera och sälja fjärrvärme i Åmotfors med låg riskexponering till konkurrenskraftigt pris. Värmen levereras från Nevel som producerar värme i avfallsförbränningsanläggningen vid Bruket i Åmotfors. Målsättningen är att så många fastigheter som möjligt ska få tillgång till fjärrvärme.

Vår verksamhet

Fjärrvärmenätet är nu utbyggt inom stora delar av Åmotfors samhälle.

Eda Energi AB kommer dock att fortsätta utbyggnaden av fjärrvärme. Nyanslutningar görs efter befintligt kulvertnät.

Om du vill ha fjärrvärmeanslutning inom ett område där det redan finns fjärrvärmeledningar, kan du få bli fjärrvärmekund med kort varsel.

Är du intresserad av fjärrvärmeanslutning ska du kontakta Annbritt Adolfsson.

Fjärrvärme är ett säkert, bekvämt, miljövänligt, billigt och bekymmersfritt uppvärmningssystem. Som abonnent överraskas du aldrig några extra eller oväntade drifts-, reparations- eller underhållskostnader i framtiden, eftersom Eda Energi AB äger hela fjärrvärmeanläggningen och svarar för alla kostnader och åtgärder om något fel skulle uppstå.

Jour och beredskap

Om det mot förmodan skulle bli något fel på fjärrvärmeanläggningen ringer du jourhavande beredskapsvakt tel. 0571 281 00 (Kväll & helg: 070-344 55 06) så finns det personal på plats inom kort. Eda Energi har ständig beredskap 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.

Vid fel drabbas du aldrig av några extra kostnader eftersom energibolaget, från det du är ansluten och framöver, svarar för alla utrycknings- och reparationskostnader.