Vad kostar det

Vår fjärrvärmetaxa är uppbyggd så att den består dels av en anslutningsavgift som är en engångsavgift och är baserad på ansluten effekt (kr/kW) för respektive fastighet och dels en årlig förbrukningsavgift.

Den årliga brukningsavgiften består av en fast avgift, också baserad på ansluten effekt (kr/ansl.kW), samt en rörlig avgift baserad på förbrukad energi (kr/kWh). För en villafastighet bedömer vi att effektbehovet uppgår till 10 kW och det årliga energibehovet till ca 20 000 kWh vilket motsvarar behovet för en normalvilla.

Vi lämnar gärna offert på fjärrvärmeanslutning och upplysningar om anslutningsprojektet.

Intresserad?

Om du är intresserad av fjärrvärmeanslutning kontakta Annbritt Adolfsson.

Rotavdrag

Om du som villaägare ansluter fjärrvärme till din fastighet är du berättigad till så kallat ROT-avdrag.

Detta innebär att anslutning av fjärrvärme till småhus är berättigat till skattereduktion för husarbete, så kallat ROT-avdrag. För att vara berättigad till avdraget ska man bo i bostaden och man ska äga bostaden. Man ska dessutom vara obegränsat skatteskyldig i Sverige och vara minst 18 år.