Vad kostar det

Vår fjärrvärmetaxa, som redovisas som PDF-fil till höger under Relaterade sidor, är uppbyggd så att den består dels av en anslutningsavgift som är en engångsavgift och är baserad på ansluten effekt (kr/kW) för respektive fastighet och dels en årlig brukningsavgift.

Den årliga brukningsavgiften består av en fast avgift, också baserad på ansluten effekt (kr/ansl.kW), samt en rörlig avgift baserad på förbrukad energi (kr/kWh). För en villafastighet bedömer vi att effektbehovet uppgår till 10 kW och det årliga energibehovet till ca 20 000 kWh vilket motsvarar behovet för en normalvilla.

Med dessa förutsättningar blir kalkylen för en villafastighet enligt följande för 2020:
• Anslutningskostnad utan Rot-avdrag: 10 kW á 5683 kr = 56 830 kr inkl. moms
• Årsavgift fast del: 10 kW á 550 kr = 5500 kr inkl. moms
• Årsavgift energikostnad: 20 000*0,705 kr = 14 100 kr inkl. moms
• Vid rotavdrag blir anslutningsavgiften lägre

Vi lämnar gärna offert på fjärrvärmeanslutning och upplysningar om projektet.

Intresserad?

Om du är intresserad av fjärrvärmeanslutning kontakta Annbritt Adolfsson.

Rotavdrag

Om du som villaägare ansluter fjärrvärme till din fastighet är du berättigad till så kallat ROT-avdrag.

Detta innebär att anslutning av fjärrvärme till småhus är berättigat till skattereduktion för husarbete, så kallat ROT-avdrag. För att vara berättigad till avdraget ska man bo i bostaden och man ska äga bostaden. Man ska dessutom vara obegränsat skatteskyldig i Sverige och vara minst 18 år.