Kommunstyrelsens handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder tisdag den 22 oktober 2019, kl 13.00

Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret Charlottenberg

Kommunstyrelsens sammanträde är ett offentligt sammanträde.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: 2019-10-24 kl 11.00

Ärende

 1. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
 2. Skattesats 2020
 3. Budget 2020
 4. Investering Gunnarsbyskolan
 5. Revidering av Policy rökfri arbetstid
 6. Kostpolicy
 7. Fastighetsförvärv
 8. Avtal med Eda Golfklubb
 9. Ny renhållningstaxa
 10. Medborgarförslag om feriepraktik
 11. Medborgarförslag - Totalförbud för fyrverkerier
 12. Åmotfors båtklubb önskar få Eda kommun som borgensman
 13. Medborgarförslag om utegym vid Sköttvika i Åmotfors
 14. Revierad politisk organisasion
 15. Kommungemensam sammanträdesplan 2020
 16. Reviderad delegationsordning inom vård och stöd
 17. Redovisning av delegationsbeslut
 18. Meddelanden
 19. Information
Dokument

Title is set by JS onlick