Trygghetslarm

Arm med larmknapp

 

Du som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver säkerheten att komma i kontakt med personal vid till exempel en fallolycka eller annan medicinsk orsak kan ansöka om trygghetslarm. Det är biståndshandläggaren som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut.

Med trygghetslarm kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet. När du trycker på larmet får du röstkontakt med larmcentralen som i sin tur kontaktar hemtjänsten vid behov av hjälp. Väntetiden varierar beroende av var i kommunen medarbetare befinner sig vid tidpunkten för larmet/samtalet. Trygghetslarmet är inget akutlarm.

Du behöver inte ha några andra insatser från hemtjänsten för att ansöka om ett trygghetslarm.

Inom hemtjänsten använder vi oss av låssystem iLOQ hos de som har dagliga hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm. Mer information finns i broschyr om hemtjänst och broschyr om trygghetslarm.