Trygghetslarm

Arm med larmknapp

 

Du som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver säkerheten att komma i kontakt med personal vid till exempel en fallolycka eller annan medicinsk orsak kan ansöka om trygghetslarm. Det är biståndshandläggaren som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut.

Med trygghetslarm kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet. När du trycker på larmet får du röstkontakt med larmcentralen som i sin tur kontaktar hemtjänsten vid behov av hjälp. Väntetiden varierar beroende av var i kommunen medarbetare befinner sig vid tidpunkten för larmet/samtalet. Trygghetslarmet är inget akutlarm.

Du behöver inte ha några andra insatser från hemtjänsten för att ansöka om ett trygghetslarm.

Digital tillsyn - tillsynsbesök med kamera

Kommunen erbjuder tillsynsbesök via kamera, dessa kan ske dag som natt.

Hemtjänstpersonalen använder trygghetskameran för att titta till dig på överenskomna förutbestämda tider. Inga bilder lagras. Om någonting inte står rätt till, till exempel att personalen inte ser dig i kameran så åker de hem till dig.

Möjligheten att titta till den enskilde/brukaren via en kamera är ett effektivt komplement till fysiska hembesök. Hemtjänstpersonalen sparar den tid de annars skulle lägga på att resa runt till brukare för tillsyn samt att brukare med nattbesök inte blir störda vilket kan bidra till en bättre sömn.

Inom hemtjänsten använder vi oss av låssystem iLOQ hos de som har dagliga hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm/trygghetskamera. Mer information finns i
broschyr om hemtjänst och broschyr om trygghetslarm.