Hemtjänst

Blomma med hus i bakgrunden

Inom hemtjänsten i Eda kommun arbetar vi med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende, det vill säga i lägenhet eller villa i vår kommun.

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för den enskilde i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet.

Hemtjänsten kompletterar det du inte klarar av att göra själv. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad. Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Kontakta våra biståndshandläggare för information om ansökan med mera.

Hemtjänst är avgiftsbelagd. Här hittar du information om avgifter