Hemtjänst

personal med hus i bakgrunden

Inom hemtjänsten i Eda kommun arbetar vi med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende, det vill säga i lägenhet eller villa i vår kommun.

Hemtjänsten i Eda kommun består av fyra enheter som utgår från de tre tätorterna i kommunen. På grund av detta är möjligheten att välja utförare begränsad. Alla enheter är i kommunal regi.

Personalen som kommer hem till dig består av undersköterskor och vårdbiträden med kortare eller längre erfarenhet från yrket.

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för den enskilde i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet.

Hemtjänsten kompletterar det du inte klarar av att göra själv. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad. Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen.

Tillsammans med din kontaktpersonal kommer du att utforma en genomförandeplan inom 14 dagar från att dina insatser har påbörjats. I genomförandeplanen kommer ni överens om och skriver ner vad du behöver hjälp med, hur insatserna ska utföras och ungefär vilken tid, vad du klarar att utföra själv och vad du behöver hjälp av personalen med, samt vad målet med dina insatser är. Genomförandeplanen utgår från det beslut som du fått från biståndshandläggaren. 

Inom hemtjänsten använder vi oss av låssystem iLOQ hos de som har dagliga hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm. Mer information finns i
broschyr om hemtjänst och broschyr om trygghetslarm.

Kontakta våra biståndshandläggare för information om ansökan med mera.