Årsredovisning

I årsredovisningen kan du läsa om hur det gick förra året, både ekonomiskt och hur kommunens nämnder och verksamheter bedrev sitt arbete.

Här görs även uppföljning mot de övergripande mål som fastställts i budgeten. Årsredovisningen innehåller även kommunens bolag med deras utfall och verksamhet presenterade.

Om du vill ta del av äldre versioner är du välkommen att kontakta medborgarkontoret så hjälper vi dig med det.