Vilket stöd kan man få?

Man som håller i en käpp

Enligt socialtjänstlagen är målet med en insats/stöd att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Din förmåga att klara dig själv ska tas till vara och stärkas så långt det är möjligt. Insatserna ska planeras i nära samverkan med dig och/eller anhöriga/närstående.

Ansökan görs skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren. Endast du själv, ombud eller laglig företrädare kan göra ansökan. Anhöriga/närstående har ingen laglig bestämmanderätt att företräda dig om de inte har fullmakt eller är din god man/förvaltare. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut. Är du inte nöjd med beslutet kan detta överklagas till Förvaltningsrätten

Det går att ansöka om vissa insatser via e-tjänst.
För att använda e-tjänsten krävs att sökande har e-legitimation.

Stöd för äldre

Du kan bland annat ansöka om följande stöd:

Du kan också ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos kommunen samt färdtjänst via Värmlandstrafik AB. Det finns också en fixartjänst för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

LEVNADSBERÄTTELSE

Här finns ett dokument att skriva ut där du, anhörig eller närstående kan fylla i din levnadsberättelse. Det är en trygghet för dig samt en möjlighet för personalen att lära känna dig och därigenom ge en bättre vård och omsorg.