Psykisk ohälsa

En ledsen man

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Relationsproblem i familjen, missbruk, ekonomiska problem, skilsmässa eller att inte kunna fungera i sociala sammanhang kan vara saker som påverkar den psykiska hälsan negativt hos den vuxne.

Barn och unga är en utsatt grupp som också påverkas av problem i familjen. Problem i skolan, mobbing, våld och övergrepp kan vara andra orsaker till att unga mår dåligt.

En person som har en psykisk funktionsnedsättning har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmågan att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Det är Region Värmland som ansvarar för vård och behandling vid psykiska ohälsa eller psykisk sjukdom för dig som bor i kommunen. Den som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan få stöd genom Eda kommuns socialpsykiatri .