Psykisk funktionsnedsättning

stödinsatser inom Socialpsykiatri

Kommunens socialpsykiatri vänder sig till dig som har långvarig psykisk funktionsnedsättning som leder till svårigheter i vardagen.

Du kan ansöka hos vår handläggare om följande stödinsatser:

  • Boendestöd
  • Stödsamtal
  • Kontaktperson
  • Sysselsättning
  • Boenden
  • Anhörigstöd

Stödinsatserna utgår ifrån ditt behov och ska planeras tillsammans med handläggare så att de ger ökad självständighet och livskvalité.

Öppen verksamhet

Inom socialpsykiatrin finns ett öppet stöd som inte kräver beslut från handläggare. Du kan ta direktkontakt för att komma till dagverksamheten Aktiviteten för gemenskap, sysselsättning, social träning, gruppverksamhet med mera.