Psykisk funktionsnedsättning

stödinsatser inom Socialpsykiatri

Kommunens socialpsykiatri vänder sig till dig som har långvarig psykisk funktionsnedsättning som leder till svårigheter i vardagen.

Du kan ansöka hos vår handläggare om följande stödinsatser:

  • Boendestöd
  • Stödsamtal
  • Kontaktperson
  • Sysselsättning
  • Boenden
  • Anhörigstöd

Stödinsatserna utgår ifrån ditt behov och ska planeras tillsammans med handläggare så att de ger ökad självständighet och livskvalité.