Hjälp i hemmet

Kvinna som sitter på sängkanten

Ibland behöver man stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv. Att få hjälp i hemmet gör det lättare att bo kvar även när du har svårt att klara  vardagen på egen hand.
Vi erbjuder olika former av stöd som anpassas till din situation och dina behov. Kontakta kommunens biståndshandläggare som hjälper till att utreda och bedöma vilken sorts hjälp just du behöver.

DU KAN BLAND ANNAT ANSÖKA OM FÖLJANDE STÖD:

Ansökan

Ansökan görs skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren. Endast du själv, ombud eller laglig företrädare kan göra ansökan. Anhöriga/närstående har ingen laglig bestämmanderätt att företräda dig om de inte har fullmakt eller är din god man/förvaltare.

Det går att ansöka om vissa insatser via e-tjänst. 
För att använda e-tjänsten krävs att sökanden har e-legitimation.

Utredning

Biståndshandläggaren gör en utredning och en individuell bedömning som utgår från dina möjligheter och behov.

Beslut

Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Överklaga

Är du inte nöjd med beslutet kan detta överklagas till Förvaltningsrätten.
Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.
Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.