Särskola

Utbildning & Barnomsorg - Särskola - ctl00_cph1_imgMain

Grundsärskola

Grundsärskolan i Eda kommun är förlagd på Gunnarsbyskolan. I nuläget finns tre grupper, år F-3, 4-6 och år 7-9.

Skolformen särskola finns för de elever som på grund av en utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan. För att gå i särskolan får man söka plats. Eleverna i särskolan har skolplikt i nio år.
 
I särskolan har vi samma läroplan som grundskolan, men vi har en egen kursplan, med egna mål och betygskriterier. Målen i den obligatoriska särskolan sätts efter elevernas förutsättningar. Eleverna har möjlighet till mindre grupper där man arbetar i en lugnare takt och vi har gott om tid för våra elever.

Vi utgår från varje elevs förutsättningar och behov, och om förutsättningar finns är eleverna ofta integrerade i grundskolan.

Eleverna deltar i grundskolans temadagar, friluftsdagar, idrott och annat som passar våra elever. Särskolegrupperna har även egna friluftsdagar och temadagar t.ex då vi arbetar med teman som friskvård och natur.

Vi har även fritidsverksamhet för de elever som behöver tillsyn före eller efter skoltid. 

Särskild utbildning för vuxna 

Särskild utbildning för vuxna (det som tidigare kallades Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning. Du ska ha en intellektuell funktionsnedsättning för att ha rätt att läsa på Särskild utbildning för vuxna.

Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. 

När du börjar hos oss får du träffa vår Studie- och yrkesvägledare. Tillsammans tittar ni på dina tidigare kunskaper och erfarenheter och gör en individuell studieplan utifrån dina behov. Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Utbildningen kostar ingenting. Studiestöd kan sökas via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).