Musikskola

notblad

Eda kommunala musikskola riktar sig till alla barn och ungdomar i kommunen som vill lära sig spela ett instrument och/eller ytterligare fördjupa sig inom instrumentalspel eller sång. Från och med i år kan även vuxna anmäla sig till musikskolan men erbjuds undervisning i mån av plats. Utöver enskild undervisning erbjuds även spel i grupp eller i större ensemble. Vi finns även tillhands som musikalisk resurs och kontaktyta för kommunens övriga musik-och kulturliv.

Musikskolans mål är att erbjuda meningsfulla och professionella aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i vår kommun. Vi strävar efter att vara så flexibla som möjligt så att alla oavsett förutsättningar kan inkluderas i musikskolans verksamhet. Vi bedriver därför ett tätt och viktigt samarbete med grund- och särskola.

På musikskolan kan du få spela: piano, gitarr, olika bläckblåsinstrument och stråkinstrument.

Från och med hösten 2019 kommer vi också erbjuda undervisning i sång.