Tjej som skriver på griffeltavla

FörskolaN

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbildningssystemet.

I Eda kommun finns 8 kommunala förskolor

  • Förskola erbjuds till barn mellan 1-5 år.
  • Verksamheterna håller öppet helgfria vardagar mellan kl 6.15-18.30.
  • Tillsynsbehovet styrs av vårdnadshavares arbetstid eller studietid + restid (för nattarbetande vårdnadshavare räknas sovtid som arbetstid)
  • Är man arbetslös eller föräldraledig erbjuds barnet 15 timmar per vecka.
  • Om man som vårdnadshavare blir sjuksriven och har ett tillsynsbehov för barnet,
    görs ett sjukschema i samråd med förskolans personal och vårdnadshavare.

Förskolans arbete styrs av skollagen och har en egen läroplan, se länk under relaterad information. Där finner ni även en länk till Skolverkets "Förskolan är till för alla"

NYHETER OCH AKTUELLT

PLANERINGSDAGAR NÄR DET ÄR STÄNGT 2024

  • 8 januari
  • 14 juni

Inom förskoleverksamheten har man 4 planeringsdagar per år. Vårdnadshavare får besked minst 2 veckor i förväg. Har man behov av tillsyn dessa dagar, ska det anmälas till förskolan eller rektor via blankett, som finns på förskolan, senast 2 veckor innan stängningsdagen. 

Kommunala förskolor