Tjej som skriver på griffeltavla

Förskola och barnomsorg

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Hitta förskola i Eda kommun

I Eda kommun finns 11 förskolor, 10 kommunala samt 1 fristående.

Förskolan har sin egen läroplan, sommaren 2019 kommer den reviderade.

NYHETER OCH AKTUELLT

STÄNGNINSDAGAR

  • 2019 23 AUGUSTI
  • 28 OKTOBER

Kommunala förskolor