Tjej som skriver på griffeltavla

Förskola och barnomsorg

Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan är en pedagogisk verksamhet och utgör det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Hitta förskola i Eda kommun

I Eda kommun finns 11 förskolor, 10 kommunala samt 1 fristående.

Förskolan har sin egen läroplan, sommaren 2019 kom den reviderade. Se länk under relaterad information

NYHETER OCH AKTUELLT

PLANERINGSDAGAR 2021

  • 8 januari
  • 14 juni

Inom förskoleverksamheten har man 4 planeringsdagar per år. Vårdnadshavare får besked minst 2 veckor i förväg. Har man behov av tillsyn dessa dagar, ska det anmälas till förskolan eller rektor via blankett, som finns på förskolan, senast 2 veckor inann stängningsdagen. 

Kommunala förskolor