Rehabilitering

Träningslokal

Eda kommuns rehabiliteringsverksamhet är en kommunövergripande verksamhet och är samlad i Åmotfors. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar för bedömning av rehabiliteringsbehov och insatser i särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta samt i korttidsboende. I ordinärt boende erbjuds rehabilitering/träning till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, gäller personer från 7 år och uppåt. Målet för verksamheten är oftast att den enskilde ska klara sig självständigt så långt det är möjligt. 

Att vara aktiv och vilja klara sig själv är för de allra flesta en självklarhet, men ibland händer det något som gör det svårt att klara detta. Om din funktionsnedsättning eller sjukdom försvårar för dig i din vardag kan du få hjälp med insatser som kan underlätta för dig att klara dig själv eller vara så oberoende som möjligt.

Till att börja med utförs insatserna oftast av arbetsterapeut eller fysioterapeut, men de kan också utföras av eller successivt överlåtas till rehabassistent, omvårdnadspersonal eller dig själv. Ditt eget engagemang och din vilja att vara aktiv har stor betydelse för resultatet.

När du nått målen eller inte kommer längre i din träning avslutas den och du har själv ansvar för att bibehålla det du uppnått under träningsperioden. Om du har hjälp eller insatser från omvårdnadspersonal kan de vara ett fortsatt stöd. 

Gruppverksamhet finns i Åmotfors två dagar per vecka, arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för verksamheten.

Hjälpmedel

Hjälpmedelsförsörjning är en del av verksamheten och förskrivning av hjälpmedel sker av arbetsterapeut eller fysioterapeut. För att tillgodose bland annat service och anpassningar av hjälpmedel finns en hjälpmedelstekniker inom verksamheten. Läs mer om hjälpmedel.

Träning under eget ansvar

Vid Resursenheten i Åmotfors finns en träningslokal anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Vem får träna i lokalen?

Träningslokalen är öppen för den som på grund av sin funktionsnedsättning inte har möjligheter att genomföra sin träning på ett tillfredställande sätt i vanliga offentliga träningslokaler. Här finns möjligheter att träna under eget ansvar, till exempel med hjälp av dina personliga assistenter.

Träningslokalen är utrustad med bland annat:

  • Tippbräda
  • Eldriven arm- och bencykel
  • Armergometer
  • Vertikaldrag
  • Dragapparater
  • Bred brits
  • Mobil personlyft

Bra att veta inför första besöket

Resursenheten ligger på andra våningen vid Vårdcentralen, Älvuddsgatan 17 i Åmotfors. Hiss finns i korridoren innanför huvudentrén.

Boka tid hos kommunens fysioterapeuter första gången du vill besöka träningslokalen. Den fortsatta träningen ansvarar du sedan själv för.

Träningslokalens öppettider
Måndag: kl 15.00-18.00.
Tisdag: kl 09.00-12.00 samt kl 15.00-18.00.
Onsdag: kl 12.00-18.00.
Torsdag: kl 09.00-12.00 samt kl 15.00-18.00.
Fredag: kl 12.00-18.00.