Hjälpmedel

Gammaldags rullstol

Vem erbjuds hjälpmedel?

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara de dagliga aktiviteterna kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuella rullstolar, rollatorer, förhöjning till toalettstolar med mera.

Så här gör du för att anmäla behovet av hjälpmedel

Kontakta kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter enligt kontaktuppgifterna till höger. Inom kommunen är det vanligast att en arbetsterapeut eller fysioterapeut gör en bedömning av dina behov och provar ut hjälpmedlet i hemmiljön. Hjälpmedel är en del av rehabilitering/habilitering och provas ut individuellt till dig och får inte överlåtas på annan person.

Egenansvar

Ditt ansvar för egenvård tydliggörs alltmer inom hälso- och sjukvården och det ökade egenansvaret för hjälpmedel är en del av detta. Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenansvar är att bedöma om åtgärden kräver legitimerad personal (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska).

Hjälpmedel som är egenansvar

Det betyder att du får köpa hjälpmedlet själv, till exempel:

 • Matlagnings- och diskhjälpmedel.
 • Bestick, muggar och sax.
 • Griptång och strumppådragare.
 • Enkel duschpall.
 • Stödkäpp.
 • Förhöjningsdynor.

Många av dessa produkter går att köpa i affärer, på apotek eller via postorder och webbshop.

Vid behov av hjälpmedel under en kortare tid

Du kan ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara vardagen lättare. De hjälpmedel du kan hyra är:

 • Manuell rullstol och transportrullstol.
 • Arbetsstol.
 • Portabel ramp.
 • Duschpall.
 • Toaförhöjning.
 • Förhöjningsklossar till säng.
 • Gåstativ och rollator.

Vid behov av hjälpmedel under en längre tid

Har du ett långvarigt behov av hjälpmedel så sker förskrivning som tidigare av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Dokumentation

Vid förskrivning av hjälpmedel dokumenteras det i journal och det innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.

Avgift

Du betalar en avgift för bedömningen men inte för hjälpmedlet. I avgiften ingår förskrivning, det vill säga att:

 • Prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt.
 • Informera, instruera och träna.
 • Följa upp samt utvärdera funktion och nytta.

Om du har hemtjänst ingår avgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Avgift tas även ut för utkörning och hämtning om hjälpmedlet inte bedöms som skrymmande eller vid hyra.

Skötsel

Skriftlig bruksanvisning medföljer hjälpmedlet. För att hjälpmedlen ska fungera på rätt sätt är det viktigt att de sköts, underhålls och rengörs enligt den bifogade bruksanvisningen.

Fel på ditt hjälpmedel

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du kontakta din arbetsterapeut/fysioterapeut eller kommunens hjälpmedelstekniker.

Återlämning

Hjälpmedel som förskrivs är ett lån från kommunen och ska återlämnas när behovet upphört eller om du flyttar från länet. Du ansvarar själv för återlämningen. Vid problem kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut för mer information om hur du ska gå tillväga.

Hjälpmedel som kommunen inte ansvarar för

Vissa hjälpmedel som exempelvis barnhjälpmedel, syn- och hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och elektriska rullstolar, ligger under regionens (landstingets ansvar). Sådana hjälpmedel kan du alltså inte få från kommunen.