Stöd till barn & unga med psykisk ohälsa

Utsträckt hand ledsen kvinna

Psykisk ohälsa, barn och ungdom

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter "Barnkonventionen" som Sverige lovat att följa. Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp.

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. Inom avsnittet finns råd kring psykisk ohälsa för barn och ungdomar och deras familjer, liksom tips om vart man kan vända sig för att få hjälp.

Är du ung och behöver någon att prata med?

Känner du dig ensam, orolig, är du mobbad på nätet eller i skolan, uttråkad eller upplever att det är otryggt hemma? Alla behöver vi någon att prata med ibland.

Hitta hjälp

Det finns många som kan hjälpa dig när du behöver det. Klicka på sidans länkar beroende på vilka frågor du vill ha svar på eller vilken hjälp du är ute efter. Glöm inte att du alltid har möjligheten att vara anonym.

BRIS (Barnens Rätt I Samhället), finns till för just dig. Du kan både ringa, mejla och chatta. BRIS, barnens hjälptelefon kan du ringa om du känner dig ensam, rädd, mobbad eller på annat sätt har det svårt och vill prata med någon. BRIS är till för dig som är under 18 år. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen och är gratis.
BRIS barnens hjälptelefon

Ungdomsmottagningen kan ge dig svar på frågor om sex och samlevnad, preventivmedel och här finns även annan information om öppettider och andra länkar som kan vara viktiga för dig. 
Ungdomsmottagningen i Eda

Beställ klamydiatest via webben
Region Värmland (landstinget)

Elevhälsan kan hjälpa dig om du är i behov av att prata med någon. Kontakta en kurator för att få hjälp.
Elevhälsan i Eda

Hassela Helpline har en jourtelefon och en chatt dit du kan höra av dig om du oroar dig för ett barn eller en kompis upp till 25 år som kan vara på fel väg. Du är alltid anonym när du hör av dig.
Hassela Helpline