Elevhälsa

Sjukvårdspersonal som lyssnar på patients hjärta


Följande specialfunktioner finns centralt i kommunen:


  • Studie- och yrkesvägledare
    Per Sjögren 070-376 32 86 (grundskola)
  • Skolpsykolog
    Camilla Adams
  • Chef för elevhälsan
    Helena Persson 076-134 44 51