Noresunds herrgård och närområde

Noresunds herrgård och närområde.JPG

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Skarbol 1:77 och del av Skarbol 1:2 vid Noresunds golfbana med boende, mer lämplig och uppstyrd parkeringsyta, maskinhall för golfbaneutrustning samt rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning. Planen syftar även till att skapa möjlighet till båtbrygga.

Status

Samrådshandlingar ska tas fram, därefter kommer planförslaget vara föremål för samråd.