Avgifter

Avgift och instrumenthyra:

Fastställs av bildningsutskottet och debiteras i okt/nov och mars/april
Ensemble- och orkesterspelet är kostnadsfritt.
Avgiften är 750:-/termin, 375:-/termin för syskon, 200:/termin för ytterligare syskon.
Instrumenthyra 400:-/termin.

Brasslek/Stråklek 500:-/termin. Ingen instrumenthyra tillkommer. Första terminen gratis.
Ett andra instrument är endast tillåtet fr.o.m. åk. 4 och efter ett års undervisning på det första instrumentet.

Avgift för att spela ett andra-instrument 400:-/termin tillkommer.

Avgiften återbetalas ej om eleven gått mer än de 4 första lektionerna på terminen.