Valberedningen

Vad ansvarar valberedningen för?

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till fullmäktige i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla. Det kan handla om val till styrelse och nämnder efter ett allmänt val. Undantagen är val till fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Sammanträden

Valberedningen sammanträder endast vid behov.