SFI, Svenska för invandrare

 SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Undervisningen är gratis. För att vara behörig till kommunens utbildning i svenska för invandrare ska du vara folkbokförd i Eda kommun 

Vi erbjuder SFI undervisning:

  • Måndag-fredag 8.30-12
  • Introduktionskurs SFI
  • SFI distans/flex

Sfi består av tre studievägar. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar. Du kan läsa på dagtid eller kvällstid.

Studieväg 1 - kurs A, B, C och D
För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 - kurs B, C och D
För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 - kurs C och D
För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland. 

Aktuellt

Sommarlov

Vecka 29-30 (210719-210730) kommer SFI att ha stängt, eleverna kommer inte att få hemuppgifter utan är helt lediga den här perioden. 

Distansundervisning

Den 12 november fick Värmland skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen av Covid -19. I samband med detta gick SFI att över till distansstudier.
Eleverna får hemuppgifter och undervisning digitalt motsvarande 15 timmar i veckan. 

Håll i, håll ut och håll avstånd!