SFI, Svenska för invandrare

 SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Undervisningen är gratis. För att vara behörig till kommunens utbildning i svenska för invandrare ska du vara folkbokförd i Eda kommun 

Vi erbjuder SFI undervisning:

  • Måndag-fredag 8.30-12
  • Introduktionskurs SFI
  • SFI distans/flex: tisdag kl. 16.30-17.30

Sfi består av tre studievägar. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar. Du kan läsa på dagtid eller kvällstid.

Studieväg 1 - kurs A, B, C och D
För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 - kurs B, C och D
För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 - kurs C och D
För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland. 

Aktuellt

Distansundervisning från 12/11

Den 12 november fick Värmland skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen av Covid -19. I samband med detta kommer SFI att över gå till distansstudier.
Eleverna får hemuppgifter och undervisning digitalt motsvarande 15 timmar i veckan. 
Viss undervisng på plats kommer att fortsätta och vi kommer att genomföra NP som planerat.
Vi kommer inte att starta intro med nya elever nu utan de som har lämnat in en anmälan kommer att få mer information om start i mitten av januari. 

Håll i, håll ut och håll avstånd!