Valnämndens Dagordning

Valnämnden sammanträder tisdag 18 oktober 2022, kl 15.00
Plats: KS-salen, kommunkontoret Charlottenberg

Inledande formalia

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare. (Digitalt 2022-10-24 kl. 10:00).

Ärenden

  1. Meddelanden till valnämnden

Diarienummer: VN/2022:3
Föredragande: Rebecka Nilsson

  1. Rapportering av incidenter

Diarienummer: VN/2022:20
Föredragande: Rebecka Nilsson

  1. Ekonomin för de allmänna valen 2022

Diarienummer: VN/2022:20
Föredragande: Margareta Bergman

  1. Valdeltagandet

Diarienummer: VN/2021:9
Föredragande: Rebecka Nilsson

  1. Utvärderingsrapport gällande allmänna valet

Diarienummer: VN/2022:20
Föredragande: Rebecka Nilsson

  1. Upplägg nästa allmänna val

Diarienummer: VN/2022:20
Föredragande: -

  1. Tidsplan Europaparlamentsvalet 2024

Diarienummer: -
Föredragande: Rebecka Nilsson

Upplysningar

  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet. Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten.