Valnämndens handlingar

Valnämnden sammanträder torsdag 21 mars 2019, kl 16.30

Plats: Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg

Valnämndens sammanträde är ett offentligt sammanträde.

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: Direktjustering

Ärende

  1. Information
  2. Meddelande
  3. Redovisning av delegationsbeslut
  4. Förtidsröstningslokal Skillingsfors
  5. Val av ytterligare ambulerande röstmottagare
  • Dokument