Myndighetsnämndens dagordning

Myndighetsnämnden sammanträder fredag 25 november 2022, kl 10:00
Plats: Konferensrum Gröna rummet

Inledande formalia

 • Upprop av ledamöter.
 • Val av justerare (direktjustering, 2022-11-25 kl. 11:00)

Ärende

  1. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten restaurang Escape

  Upplysningar

  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
  • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten.