Eda Bostad AB dagordning

Eda Bostads styrelse sammanträder onsdag den 22 september 2021, kl 13.00

Plats: Digitalt

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: 2021-09-29 kl 11.00

Ärende

 1. Genomgång av protokoll från föregående möte
 2. Information från VD
 3. Uthyrningssituationen
 4. Redovisning av internkontroll gällande lön
 5. Resultatuppföljning tertial 2, samt helårsprognos för 2021 (handlingar visas på mötet)
 6. Redovisning av bolagets bankmedel (handlingar visas på mötet)
 7. Redovisning av bolagets skattekonto (handlingar visas på mötet)
 8. Låneportfölj (handlingar visas på mötet)
 9. Upphandlingen Hjorten 1
 10. Uthyrningspolicyn
 11. Övriga frågor