Myndighetsnämndens dagordning

Myndighetsnämnden sammanträder måndag 10 juni 2024, kl 13:00
Plats: Konferensrum KS-salen

Inledande formalia

 • Upprop av ledamöter.
 • Val av justerare. (2024-06-17 KL 11:00)

Ärende

  1. Information
  2. Meddelanden till myndighetsnämnden
  3. Redovisning av delegationsbeslut
  4. Revidering av myndighetsnämndens delegationsordning
  5. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
  6. Internkontroll 2024: Uppföljning
  7. Redovisning: Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  8. Bygglov för nybyggnad av camping på Gryttved 1:68
  9. Strandskyddsdispens för transformatorstation på Korterud 1:14
  10. Bygglov för nybbyggnad av flerbostads hus, Boda 1:217

  Upplysningar

  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
  • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten.