Eda Bostad AB dagordning

Eda Bostads styrelse sammanträder onsdag den 4 mars 2020, kl 13.00

Plats: Eda Bostads AB

Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid:2020-03-11 kl 11.30

Ärende

  1. Genomgång av protokoll från föregående möte
  2. Information från VD
  3. Uthyrningssituationen
  4. Redovisning av internkontroll gällande investeringar
  5. Förslag till årsredovisning för 2019
  6. Redovisning av bolagets bankmedel
  7. Redovisning av bolagets skattekonto
  8. Redovisning av om- och tillbyggnad Älvudden Ö 14
  9. Affärsplan för Eda Bostad
  10. Övriga frågor