Fritidshem

barn som balanserar på balansplattor

Fritidshem är en plats för de yngre skolbarnen, 6-12 år, att vara före och efter skoldagen medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidsverksamheten ska komplettera skolans läroplansuppdrag med fokus på den sociala utvecklingen hos våra elever.

I DAG FINNS FÖLJANDE FRITIDSHEM I KOMMUNEN.

Adolfsfors skola:

 • Ankeborg tfn: 073-275 62 41

Gunnarsbyskolan:

 • Delfinen tfn: 076-114 07 53
 • Maneten tfn: 070-272 60 87
 • Korallen tfn: 070-082 44 85
 • Fritids anpassad grundskola tfn: 070-250 44 89

Gärdeskolan: Kulingen:

 • Solen tfn: 073-095 96 39
 • Vatten tfn: 070-358 57 67
 • Vinden tfn: 070-357 31 48

Hierneskolan:

 • Kometen tfn: 070-581 06 70

Samtliga fritidshem har öppet 06.15-18.30.

Under året har fritidshemmen stängt 5 dagar för kompetensutveckling och planering. Vårdnadshavare får besked minst 1 månad i förväg. Har man behov av tillsyn dessa dagar ska det anmälas via e-tjänst senast 2 veckor innan stängningsdagen, se länk nedan.

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSDAGAR NÄR DET ÄR STÄNGT 2024:

 • 14 juni
 • 12 augusti
 • 27 september

Du ansöker om fritidsplats via kommunens e-tjänst, se länk nedan. Uppsägningstiden är två månader och sker via Edlevo appen. Ditt barns förskoleplats övergår automatisk till en fritidsplats 1/8 om inte uppsägning sker.

Vid föräldraledighet har syskon inte rätt till fritidsplats. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem. Detta beslutas av rektor.

Vid arbetslöshet/permittering har barnet inte rätt till fritidsplats. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem. Detta beslutas av rektor.

Vid sjukskrivning förs en dialog om vistelsetiden med fritidspersonal och rektor.

Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från fritidshemmet. Vid växelvis boende är regeln att barnet följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Förskoleklass-/skolbarn i åldrarna 6-12 år erbjuds skolbarnsomsorg kl. 06.15-18.30 på fritidshem som finns vid alla våra grundskolor.