Avgifter skolbarnsomsorg

Avgifter

Högsta avgift i skolbarnsomsorg (barn 6-12 år)
Byte till denna taxa sker 1 augusti det året barnet börjar förskoleklass

Vad räknas som inkomst?

 • Lön och andra erstättningar i anslutning till anställning
 • Förädrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslösersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmäner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstegöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Om man separerar går fakturan till den vårdnadshavare där barnet är skrivet. Vill man ändra fakturamottagare eller ha delad faktura, anmäler man detta via e-tjänst.

Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 1125:-/månad
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 563:-/månad
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 563:-/månad
Barn 4: Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som Barn 1    

Lovtillsyn kan erbjudas mot en dagavgift på 55:-/dag