Avgifter skolbarnsomsorg

Avgifter

Högsta avgift i skolbarnsomsorg (barn 6-12 år)
Byte till denna taxa sker 1 augusti det året barnet börjar förskoleklass

Vad räknas som inkomst?

 • Lön och andra erstättningar i anslutning till anställning
 • Förädrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslösersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmäner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstegöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Om man separerar går fakturan till den vårdnadshavare där barnet är skrivet. Vill man ändra fakturamottagare eller ha delad faktura, meddelar man skoladministratören vid den aktuella skolan via brev, med båda vårdnadshavarnas underskrifter.


Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 1097:-/månad
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 548:-/månad
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 548:-/månad
Barn 4: Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som Barn 1    

Lovtillsyn kan erbjudas mot en dagavgift på 55:-/dag