Vad baseras avgiften på

Eda kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta per hushåll.
Förskoleavgiften betalas från beslutad placeringsdag, alltså från första inskolningsdagen. Om placeringen påbörjas under en kalendermånad betalas avgift med 1/30 per dag
Avgiften beräknas innevarande månad.
Det är hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt som är grunden för avgiften.
I hushållet räknas vuxna som bor på samma adress, oavsett om man är vårdnadshavare eller ej.

Det är vårdnadshavare som ansvarar för att kontinuerligt uppdatera sina uppgifter via e-tjänst på vår webb.

Maxtaxa för förskolan 2024 ser ut som följer

  • Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1668:-/månad
  • Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1125:-/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563:-/månad
  • Barn 4: Ingen avgift
  • Frukost/lunch/mellanmål ingår
  • Blöjor står förskolan för

Väljer man att inte registrera inkomst, är det högsta avgift som gäller!

Man kan också aktivt meddela att man önskar betala maxtaxa, för att säkerställa att man inte betalar för lite för sin barnomsorgsplats!