Särskilda behov

Särskilda behov kan vara långvariga eller kortvariga

Behoven kan också vara väldigt olika för varje individ, t ex rörelsehinder, hörselnedsättning, synskada, svårigheter med språket, sjukdom, allergier, hemspråk m m.

Ange barnets behov på ansökan till förskola/fritidshem samt ta kontakt med förskolechef/rektor för området där du har tänkt placera ditt barn för att meddela detta.

Allergi

I Eda finns ingen särskilt allergianpassad förskola/fritidshem men vi har förskolor med uteprofl som kan vara ett alternativ.

Långvariga funktionshinder/sjukdomar med egenvårdsbehov

Om barn/elev skulle drabbas av egenvårdsbehov (behandlande läkare gör bedömningen) tex vid diabetes, svår allergi eller annat, tag kontakt med förskolechef/rektor för att meddela detta.