Mat i förskolan

litet barn i kockmössa

Mat och måltider är en källa för glädje, njutning, mötesplats och kulturbärare men våra mat vanor har också stor betydelse för vår hälsa. Förskolan och skolan har en enastående möjlighet att främja en hälsosam livsstil med bra matvanor, men naturligtvis har hem och familj det grundläggande ansvaret. 

EDA KOMMUNS MÅLSÄTTNING GÄLLANDE MAT OCH MÅLTIDER I SKOLAN

God
Måltiderna ska vara goda och anpassade till målgruppen, inspirera och utmana samt bidra till att de får med sig kunskap, intresse och nyfikenhet. Livsmedlen ska vara av god kvalitet och kökspersonalen ska ha rätt kompetens.

Integrerad
Måltiderna ska vara en del av skolans utbildningsverksamhet och matsalen ses sim en lärosal där pedagoger har tillfälle att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil. Gästerna ska uppmuntras att utforska smaker, dofter och konsistens, nya livsmedel eller nya matkulturer.

Trivsam
Måltiderna bor schemaläggas så alla gäster kan inta lunchen någon gång mellan kl 11-13 och ha möjlighet att sitta vid matbordet cirka 20 minuter. Kötiden hålls så kort som möjligt, likaså ljudnivån hålls så låg som möjligt.

Hållbar
Måltiden ska vara hållbart genom att ställa miljökrav i upphandlingar, jobba med att minska matsvinnet i kök, vid servering och från tallrikarna, säsongsanpassa inköpen av grönsaker, satsa på klimatsmarta måltider och samordna/minimera transporter till och från köken.

Näringsriktig
Måltider som levereras till gästerna ska följa riktlinjer och näringsrekommendationer för målgruppen och de ska främja goda kostvanor.

Säker
Måltiden ska vara säker. Personalen i tillagnings- och mottagningskök har kunskap om livsmedelssäkerhet och de har rutiner för hur risker hanteras, förebyggs och åtgärdas samt hur det dokumenteras. Köken säkerställer att gäster med allergi/överkänslighet får rätt mat. Nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö får inte finnas i skol- och förskoleverksamhetens mat och lokaler på grund av allergirisk.

SPECIALKOST KAN BESTÄLLAS PÅ FÖLJANDE GRUNDER:

Vi utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer om ”Bra måltider i förskolan”. Vi erbjuder specialkost till dig som har en födoämnesallergi eller inte kan äta maten av etiska skäl, på grund av sjukdom eller vid individuellt särskilda behov. Det är dessutom viktigt att de barn som har behov av specialkost av medicinska skäl har fått en korrekt diagnos av medicinsk personal, samt att förskolan får ett intyg så att rätt livsmedel serveras.


EU-flagga
Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.