Byte av förskola

I vissa fall kan det finnas särskilda skäl att omplacera sitt barn till en annan förskola. Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet har särskilda behov.

Om man har funderingar kring att omplacera sitt barn, tar man kontakt med personalen på barnets förskola, och har en dialog om skälen till önskan om omplacering.

Personalen tar sedan med sig ärendet till ansvarig rektor som tar beslut i frågan utifrån skollag och andra gällande styrdokument.