Allmän förskola

ALLMÄN FÖRSKOLA

Allmän förskola erbjuds enligt skollagen from 1 september det året man fyller 3 år, och innefattar 525 timmar på ett år, fördelat på 15 timmar per vecka. Allmän förskola är avgiftsfri och följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att platsen INTE får nyttjas på lov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov, jullov) Förskolan styr över vilka dagar och tider som erbjuds.

När man har en förskoleplats, kan man sedan ansöka om att ändra sin placeringsform till allmän förskola om man inte har mer tillsynsbehov än det som allmän förskola täcker upp för. Man säger inte upp sin plats, utan ansöker endast om att ändra placeringsformen till allmän förskola under en bestämd tid.

Du kan inte ändra eller utöka tiden för ditt barn på förskolan när barnet  har denna placeringsform.
Du som vill använda dig av allmän förskola, anmäler om detta på våra e-tjänster, 2 månader i förväg. Avsluta allmän förskola kan man göra samma dag, även detta sker på e-tjänster.