Allmän förskola och 15 timmars barn

ALLMÄN FÖRSKOLA

Allmän förskola erbjuds enligt skollagen from 1 september det året man fyller 3 år, och innefattar 525 timmar på ett år, fördelat på 15 timmar per vecka. Placeringsformen följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att platsen INTE får nyttjas på lov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov, jullov) Denna formen av placering är avgiftsfri. Förskolan styr över vilka dagar och tider som erbjuds.

Du kan inte ändra eller utöka tiden om du har denna placeringsform.
Du som vill använda dig av allmän förskola, anmäler om detta på våra e-tjänster, 2 månader i förväg. Avsluta allmän förskola kan man göra samma dag, även detta sker på e-tjänster. 

15 TIMMARS BARN

15 timmar erbjuds enligt skollagen till barn i förskolan mellan åldrarna 1-5 år, då föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. (15 timmar är ett minimum, och det är vad som gäller i Eda kommun) Om du tillhör dom som är arbetslösa, har du rätt att utöka tiden om du får arbete vissa dagar. Förskolan styr över de fasta tiderna som erbjuds.

Avgiften är densamma som tidigare, det är inte antalet timmar som styr, utan den inlämnade inkomstuppgiften.

From 1 september det året barnet fyller 3 år, får man dock en avgiftsreducering på 28% baserat på rätten till allmän förskola.