Öppna förskolan  

En barn hand i en vuxens hand

ÖPPNA Förskolan 

Är en del av familjecentralens verksamhet. Det är en mötesplats för småbarnsföräldrar (0-5år) där man kommer och går som man vill under öppettiden. Öppen förskola är en förskoleform där barn och deras föräldrar eller annan vuxen är med varandra och den vuxne har ansvar för sitt barn. Man kan leka, pyssla , läsa böcker m.m Vi har även temadagar med information om t ex kost ,hälsa, barnsäkerhet m.m

Öppettider från 15 augusti - 22

måndagar 10.00-12.00  0 till förskoleklassåldern

tisdagar  ingen öppen verksamhet

onsdagar 10.00-12.00 0-8 månader BEBISDAG

torsdagar 10.00-12.00 0 till förskoleklassåldern sångstund kl.11.00

fredagar 10.00-12.00 0 till förskoleklassåldern

Ingen anmälan, det är bara att komma Dock vill vi att alla är friska från snuva och hosta

Välkomna! 

Vi finns på facebook "Familjecentralen Famnen Eda" ...följ oss gärna där