Avgifter

Eda kommuns debiterar förskoleplatsen utifrån maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavarna betalar en avgift baserad på inkomst. Den samlade bruttoinkomsten (svenska kronor) för varje hushåll ligger till grund för avgiftssättningen. Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med. Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Inkomsttaket i maxtaxan indexregleras och är 50 340 kr/månad från 210101. Högsta avgift är 3 %, högst 1 510 kr/månad. Om man inte lämnar begärd inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgift. Vårdnadshavare ansvarar för att kontinuerligt uppdatera sina uppgifter.

HÖGSTA AVGIFT I FÖRSKOLEVERKSAMHET (BARN 1-5 ÅR)

  • Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1510: -/månad
  • Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1007: -/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503: -/månad
  • Barn 4: Ingen avgift
  • Frukost/lunch/mellanmål ingår
  • Blöjor står förskolan för

Om man separerar går fakturan till den vårdnadshavare där barnet är skrivet. Vill man ändra fakturamottagare eller ha delad faktura, meddelar man Förskolleexpeditionen via brev, med båda vårdnadshavares underskrifter.

Har du frågor om din barnomsorgsräkning, kontakta i första hand förskoloeexpeditionen.